ویژگیهای گوگل 

شناسنامه ی شرکت: 

ماموریت گوگل ارائه بهترین تجربه جستجو دراینترنت بوسیله در دسترس و مورد استفاده قراردادن عمومی اطلاعات جهان است. گوگل، ایجادكننده بزرگترین ماشین جستجوی جهان، سریعترین و آسانترین راه پیدا كردن اطلاعات روی اینترنت راارائه می كند. با دستیابی به بیش از 1.3 میلیارد صفحه گوگل نتایج را در ظرف كمتر از یك دوم ثانیه به كاربران در سراسر جهان ارائه می كند. اكنون، گوگل روزانه به بیش از 100 میلیون تقاضای جستجو پاسخ می دهد . 

دو دانشجوى دكتراى دانشگاه Stanford، یعنى لرى پیج و سرجى برین، گوگل را در سال 1998 تاسیس كردند. این شركت خصوصى در ماه جون 1999 / تیر 1379 رسما با سرمایه تاسیس 25 میلیون دلار معرفى شد. این شركت همراهانى را چون كلاینر پركینز كاوفیلد و سیكوال كپیتال را پیدا كرد. گوگل سرویس و خدمات عمومى اصلى خود را در وب سایت خود در www.google.com ارایه میدهد. این شركت همچنین سرویس جستجوى پیشرفته را براى فراهم سازى اطلاعات محتوایى نیز ارایه میدهد. 

درباره اساس گوگل بدانید 

جستجوى اساسى 

براى وارد كردن یك پرس و جو در گوگل، فقط كافیست تا كلمات تشریحى خود را ورودى گوگل وارد كرده و بعد كلید 'enter' را بزنید (یا برروى دكمه Search -- جستجو كلیك كنید). 

گوگل از پیچیده ترین تكنیكهاى هماهنگى-متون براى پیدا كردن صفحاتى كه مربوط به جستوى سما هستند استفاده میكند. براى نمونه، وقتى گوگل صفحه اى را تجزیه و تحلیل میكند، گوگل به به صفحاتى كه به آن صفحه نیز لینك هستند نگاه میكند تا ببیند كه شاید آن صفحات هم درخور با جستوى شما باشند. گوگل همچنین صفحاتى كه را كه موضوعى ارتباطى با موضوع جستجوى شما دارند را براى شما ترجیح میدهد. 

خودكار "و" پرس و جوها 

گوگل فقط صفحاتى را بر میگردند كه این صفحات شامل تمامموضوعات جستجوى شما میباشد. در آنجا لازم نیست كه از "and" بین موضوعات خود استفاده كنید. براى محدود كردن نتایج، بهتر است تا موضوعات خود را دقیقتر و بیشتر بنویسید. 

Stop Words 

گوگل كلمات و كاراكترهاى متعارف را نادیده میگیرد. گوگل همچنین كلماتى مانند "http" and ".com," را به طور خودكار در نظر نمیگیرد.، چون این كلمات كلمات متعارفى هستند كه به ندرت نتایج را محدود میكنند و فقط باعث كندى سرعت میشوند. 

از "+" براى قطع كلمات در جستجوى خود استفاده كنید. مطمین شوید كه فاصله اى (space) را قبل از "+" بگذارید. [شما همچنین میتوانید علامت "+" را در غبارات جستجوى خود استفاده كنید.] 

موضوعات جستجوى خود را در زمینه ببینید 

هر نتیجه جستجوى گوگل محتوى یك یا چند صفحه وب منتخب است، كه نشاندهنده آنست كه چطور موضوعات شما در زمینه استفاده شده اند. 

بند آوردن 

براى فراهم سازى نتایج دقیق، گوگل از بند آوردن یا "wildcard" براى حمایت از جستجوهاى خود استفاده نمیكند. براى مثال اگر شما "googl" را جستجو كنید نتایج ئارایه شونده شامل "googler" یا "googlin" نمیشوند. 

تلفظ یا بزرگ نویسى اهمیت دارد؟ 

جستجوهاى گوگل حساس به حالت نوشتن (case sensitive)آنها نیست. تمامى كلمات بعد از ورود به حروف كوچك تبدیل میشوند. براى مثال اگر وارد كنید "GOOGLE" یا "GoOgLe" به عنوان "google" شناخته میشود. 

جستجو در حالت استاندارد (default) گوگل حساس به نوع تلفظ یا علامتهاى تفكیكى نیست. اگر مثلا شما [Muenchen] و [München] را جستجو كنید، به شما یك نتیجه ارایه میشود. اگر شما میخواهید بین دو كالت و كلمه تبعیض قایل شوید، از علامت + در قبل موضوع استفاده كنید مانند [+Muenchen] در مقابل با [+München] 


عناصر صفحات نتایج گوگل 

جستجو پیشرفته 
شما را به صفحه اى كه شما را به محدود كردن جستجو قادر میسازد لینك میكند. 
A. 
مشخصات و مزیتها (Preferences) 
لینكها به صفحه اى كه شما را قادر میسازد تا مشخصات و مزیتهاى جستجو (preferences) را مرتب كنید، شامل تعداد نمایش نتایج در هر صفحه، زبان اینترفیس، و استفاده از فیلتر جستجو مطمئن است. 
B. 
Language Tools 
Tools for setting language preferences for pages to be searched, interface language and translation of results. 
C. 
راهنمائی هاى جستجو 
شما را به اطلاعاتى كه به شما كمك میكند تا جستجوى خود را مثر تر سازید لینك میكند. این موضوع به شما میگوید كه گوگل چه تفوتها و خصوصیاتى نسبت به ماشینهاى جستجوگر دیگرى دارد. 
D. 
زﻣﻳﻨﻪ جستجو 
براى وارد كردن پرس و جویى در گوگل، كافیست تا كلمات كلیدى تشریحى خود را تایپ كرده، سپس بر روى كلید جستجو كلید كرده یا كلید enter را بزنید. 
E. 
دكمه جستجوى گوگل 
كلیك بر روى این كلید به این منظور است كه جستجوى دیگرى را انجام میدهید. همچنین شما میتوانید تا پرس و جوى دیگرى را با زدن كلید enter تایید كنید. 
F. 
Tabs 
Click the tab for the kind of search you want to conduct. Choose from a full web search, images only, Google Groups (Usenet discussion archive) or the Google Directory (the web organized into browsable categories). 
G. 
مانع آمارى 
این خط جستجوى شما را توصیف میكند و همچنین تعداد نتایج برگردانده را نشان میدهد. 
H. 
دسته بندیها 
اگر اصطلاحات جستجوى شما همچنین در دایركتورى وب به چشم میخورند، این دسته بندیهاى پیشنهاد شده ممكن است كه به شما در پیدا كردن اطلاعات بیشتر در رابطه با پرس و جوى خود كمك كند. بر روى آنها كلیك كنید تا لینكهاى دیگرى را پیدا كنید. 
I. 
عنوان صفحه 
اولین خطى كه به عنوان نتیجه نشان داده میشود، عنوان صفحه پیدا شده است. بعضى وقتها بجاى عنوان، URL (آدرس) نشان داده میشود، كه این به معنى است كه صفحه پیدا شده عنوانى ندارد، یا گوگل تمام محتویات صفحه را به طور كامل فهرست نكرده است. 
J. 
متن زیر عنوان 
این متن منتخبى از صفحه نتیجه برگردانده شده از موضوع پرس و جو شما است. این موضوعات برگزیده شه و انتخاب شده به شما این امكان را میدهد تا زمینه اى از موضوعات كه در صفحه هستند قبل از اینكه برروى آن كلیك كنید ببینید. 
K. 
توضیحات 
اگر پرس و جوى جستجو شما در دایركتورى وب فهرست شده بود، توضیحات مولف نیز نشان داده میشود. L. 
دسته بندى 
اگر سایتى توسط پرس و جو جستجو ى شما كه در دایركتوى وب فهرست شده بود پیدا شد، دسته بندى آن نیز در زیر آن مشخص میشود. 
M. 
URL نتیجه 
این آدرس نتیجه یافته شده می باَشد. 
N. 
اندازه 
این شماره انداز بخش متن صفحه پیدا شده است. این براى سایتهایی كه هنوز ضمیمه نشده اند موجود نمیباشد. 
O. 
ذﺨﻴﺭ شده 
كلیك برروى لینك cache شده شما را قادر میسازد تا محتویات صفحه را به عنوان وقتى كه ما آنرا ضمیمه كرده ایم ببینید. اگر به هر دلیلى، لینك نتیجه اصلى شما را به صفحه كنونى نبرد، شما میتوانید آن صفحه را از cache ما بازیافت كنید تا اطلاعاتى كه میخواهید را بیبااید. در نسخه cache شده، موضوع جستجوى شما برجسته است. 
P. 
صفحات مشابه 
وقتى شما لینك صفحات مشابه را كلیك میكنید، گوگل به طور خودكار صفحات مشابهى را كه در اینترنت موجودند و عمل جستجوى آنها همین نتیجه را بدست میاورند را كشف میكند. 
Q. 
نتیجه برجسته 
وقتى كه گوگل چند نتیجه را از یك وب سایت پیدا میكند، بیشترین نتیجه اى كه در اول قرار میگیرد مناسبترین نتیجه نسبت به موضوع شما است. 
R. 
More Results 
If there are more than two results from the same site, the remaining results can be accessed by clicking on "More results from..." link 

تصحیح جستجویتان 

راهنمائى های كلى 

از زمانى كه گوگل فقط صفحات وبى را كه حاوى تمام كلمات موضوع شماست را برمیگردند، تصحیح یا محدود كردن جستجو شما خیلى ساده است، چرا كه شما كافیست تا كلمات بیشترى را در مورد موضوع خود به جستجوى قبلى خود اضافه كنید. با اضافه كردن كلمات بیشتر، نتیجه شما شامل زیر مجموعه صحیحتر و دقیقتر خواهد بود. 

منع کردن واژه ها 

شما میتوانید تا كلمه اى را از جستجوى خود با گذاشتن علامت منفى ("-") در جلوى آن محروم كنید. (مطمین شوید كه یك فاصله قبل از علامت منفى بدهید.) 

جسجوهاى عبارتى 

در گوگل میتوانید تا با اضافه كردن علامت نقل قول، عبارتها / اصطلاحات را نیز جستجو كنید. كلمان میبایست داخل علامت نقل قول دوبل ("مانند این!") باشند (مگر اینكه كلمات ویژه یا تركیبى باشند كه "+" لازم داشته باشند -- 

قطعا كاراكترها در این حالت به عنوان عبارات استفاده میشوند. گوگل در این حالت نقطه ها، مساویها، اسلشها و ... را به عنوان كاراكترهاى متصل عبارات تشخیص میدهد. 

محدود به Domain 

بعضى از كلمات به همراه یك دونقطه برا گوگل معناى بخصوصى را دارند. یكى از این كلمات عملگر site: است. این كلمه به همرا آدرس دامین در جلوى آن باعث میشود تا جستجوى شما فقط در دامین یا سایت معین شده باشد. 

با دسته بندی جستجو کن 

فهرست راهنمای گوگل (در directory.google.com ) راه آسانی را برای جستجو فراهم می کند. برای مثال اگر شما دارﻴﺪ برای «سمند» جستجو می ﮐﻨﻴﺪ، شما می تواﻨﻴﺪ با جستجو در دسته ادﺑﻴﺎﺖ> شاهنامه، فقط صفحه های مربوط به «سمند» را ﭙﻴدا ﮐﻨﻴﺪ و صفحه های مربوط به خودرو سمند و یا هر معنی دﻴﮕﺭ سمند را نشان نمی دهد. 

پژوهش در دسته مورد علاقه، به شما اجازه می دهد که ﻨﺗﻳﺟﻪ پژوهش را به صفحه های مناسب خود محدود ﮐﻨﻴﺪ. 

جستجو پیشرفته 

گاهی وقتها شما می تواﻧﻴﺪ با اضافه کردن واژه های ﺒﻴﺸﺘﺮ به واژه مورد پژوهش، ﻨﺗﻳﺟﻪ جستجو را محدودتر ﮐﻨﻴﺪ تا آن ﭼﻴﺰی را که می خواستید ﺑﮕﻴﺭﻴﺪ. ولی گوگل ترفندهای مختلفی را برای جستجو دارد که به شما اجازه می دهد: 

. پژوهش را به صفحه های ساﻴت داده شده ای محدود کن 

. صفحه هائی که از ساﻴت مشخصی هستند را منع کن. 

. جستجو را به صفحه هائی که در زبان مشخصی هستند محدود کن 

. همه صفحه هائی که به صفحه وب داده شده وصل هستند را ﭙﻴدا کن 

. صفحه های وبی که به صفحه وب داده شده مربوط هستند را ﭙﻴدا کن 

قابلیتهای مخصوص Google 

جستجوی تصاویر (بتا) 

جستجوی تصویر در Google با داشتن بیش از 250 میلیون تصویر قابل مشاهده در فهرست خود، جامعترین مجموعه در کل وب می باشد.برای استفاده از جستجوی تصویر به صفحه جستجوی پیشرفته و یا http://www.google.com/imghp?hl=fa بروید و عبارتی را در جعبه جستجوی تصویر وارد کنید و سپس دکمه جستجو را انتخاب کنید.در صفحه نتایج تصویر کوچک شده را انتخاب کنید تا روایت بزرگتری از تصویر و همچنین صفحه ای که تصویر در آن قرار دارد را مشاهده کنید. (یادداشت:برای دسترسی زبان انتخابی شما باید در صفحه قابلیتها انگلیسی انتخاب شده باشد.) 

تصاویری که توسط سرویس Google Image Search مشاهده می کنید ممکن است که کپی رایت داشته باشند.هرچند که شما می توانید آنها را از طریق سرویس ما بیابید و یا مشاهده کنید، ما به شما هیچ حقی نمی توانیم بدهیم جز حق مشاهده آنها از طریق وب.از اینرو اگر مایل به استفاده از هر یک از تصاویری هستید که به وسیله سرویس ما پیدا کرده اید ما به شما پیشنهاد می کنیم که با صاحب آن سایت برای اجازه استفاده از تصویر تماس بگیرید. 

اخطار:نتایجی که با این قابلیت مشاهده می کنید ممکن است شامل مطالب مربوط به بزرگسالان باشد.Google فاکتورهای خاصی را در نظر می گیرد برای اینکه مطمئن شود که آیا این تصویر به مورد جستجوی شما مربوط است یا خیر. از آنرو که این روشها کاملا بی اشتباه نیستند ممکن است در بین تصاویری که می بینید تصاویر نا مناسبی هم قرار گرفته باشد 

ترجمه صفحه 

Google سد زبان را با قابلیت ترجه جدیدی (بتا) شکسته است. با استفاده از قابلیت ترجمه با ماشین ،Google حالا به انگلیسی زبانان قابلیت استفاده از بسیاری از صفحات غیر انگلیسی را می دهد. 

اگر جستجوی شما نتایج غیر انگلیسی داشته باشد یک لینک به صفحه ترجمه شده انگلیسی آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت. 

اگر می خواهید چکیده و عنوان اسناد یافته شده برای جست وجوی شمابه انگلیسی ترجمه شوند، گزینه ی ترجمه درصفحه ی تنظیمهارا فعال کنید. با این کار گوگل به صورت خودکار چکیده وعنوان سندهای یافته شده را به انگلیسی ترجمه خواهد کرد. 

فایلهای PDF را پیدا کن. 

فهرست سندهایی که گوگل برای پرسش شما می یابد، اکنون فایلهای PDF.را نیز دربرمی گیرد. نوشتار این فایلها به هر زبان و خطی که باشد، بدون وابستگی به سیستم عامل، مرورگر و فونت، به صورت کامل در نرم افزار ادوبی آکروبات نمایش داده می شود. گرچه اینگونه فایلها به اندازه ی سندهای HTML رایج نیستند، اغلب اطلاعات ارزشمندی رادربردارند که در دیگر سندها یافت نمی شود. 

برای این که مشخص شود کدام یافته به صورت یک فایل PDF. عرضه شده است، واژه [PDF] به رنگ آبی روبروی عنوان سند درج می شود.به این ترتیب خواهید دانست که برای نمایش این سند، نرم افزار Adobe Acrobat Reader اجرا می شود. روی پیوند عنوان سند کلیک کنید تا به فایل PDF. دست یابید. (اگر نرم افزار آکروبات در رایانه ی شما نصب نباشد، به صورت خودکار به سایت دریافت رایگان این نرم افزار هدایت خواهید شد) 

در مورد فایلهای PDF. پیوند آشنای"Cached" جای خود را به "نسخه ی متنی" می دهد. نسخه ی متنی رونوشتی از سند پی دی اف است که همه ی اطلاعات صفحه آرایی آن حذف شده است. 

اگر نمی خواهید سندهای PDF. در فهرست یافته های پرسش شما ارایه شوند، کافیست دستور filetype:pdf- را در کنار پرسش خود درون پنجره ی جست وجو درج فرمایید. 

پیوندهای ازپیش ذخیره شده 

گوگل از هر صفحه یك عكس ذخیره میكند تا براى زمانى كه صفحه اصلى اگر موجود نبود نسخه پشتیبان داشته باشد. اگر شما برروى لینك Cached كلیكى كنید، صفحه اى را خواهید دید كه ما آنرا ضمیمه كرده ایم. 

وقتى كه صفحه cach شده نشان داده میشود، این صفحه داراى یك هدر در بالاى خود است كه در آن قسمت نسخه cach شده را یادآور میكند. جاهایى كه برجسته شده اند با عث میشوند تا شما قسمت مورد نظر خود را راحت تر پیدا كنید. 

لینك "ذﺨﻴﺭه شده" براى سایتهایى كه ضمیمه نشده اند موجود نخواهد بود، و همینطور این لینك براى مالكینى كه این لینك را نخواهند نیز موجود نخواهد بود. 

صفحات مشابه 

وقتى شما برروى Similar Pages براى دیدن نتیجه یك جستجو كلیك كنید، گوگل به صورت خودكار صفحات مربوط را براى رسیدن به نتیجه اكتشاف میكند. 

لینك "صفحات مشابه" استفاده هاى زیادى دارد. تگر شما محتوى سایت خاصى را در نظر دارید، ولى میخواهید كه آن بیشتر خواسته هاى شما را براورده كند، این لینك میتواند سایتهاى مشابه بنسبت موضوع شما را نیز ارایه كند. 

گوگل صفحات متعددى را براى میلیونها صفخات وب پیدا میكند. البته چیزى كه مهم است اینست كه صفحه اى كه با موضوع شما درخور باشد پیدا شود. براى مثال، گوگل ممكن است قادر به پیدا كردن صفحات مربوط به home page شخصى شما نباشد، اگر این صفحات حاوى اطلاعات مربوط به صفحه اصلى نباشند 

كشف كنید كه چه كسانى به شما لینك هستند 

بعضى كلمات، وقتى با یك دونقطه دنبال شوند، یك معناى ویژه اى را براى گوگل خواهند داشت. یكى از ىشترین كلمات براى گوگل عملگر :link است. پرسش link: به شما مقصد URL را نشان میدهد. براى مثال، link:www.google.com به شما تمام صفحاتى را كه به گوگل لینك هستند را نشان میدهد. شما در مقابل این عملگر فقط میتوانید آدرس اینترنتى بنویسید نه موضوع جستجوى خود را. 

منحصر كردن به دامین 

بعضى از كلمات به همراه یك دونقطه برا گوگل معناى بخصوصى را دارند. یكى از این كلمات عملگر site: است. این كلمه به همرا آدرس دامین در جلوى آن باعث میشود تا جستجوى شما فقط در دامین یا سایت معین شده باشد. 

یا شانس یا اقبال!! 

دكمه "I'm Feeling Lucky" شما را مستقیما به اولین صفحه وبى كه گوگل براى چستجوى شما برگردانده است میبرد. در این حالت شما نتایج دیگر حاصل آمده از جستجوى خود را دیگر نمیبینید. این حالت معمولا در زمانى استفاده میشود كه شما عجله داشته و فقط نتیجه بدست آمده براى شما مهم است. 

براى مثال، براى جستجوى وب سایت دانشگاه Stanford، كلمه Stanford را در فیلد جستجو وارد كرده و برروى دكمه "I'm Feeling Lucky" كلیك كنید. سپس گوگل شما را مستقیما به وب سایت رسمى این دانشگاه در آدرس www.stanford.edu میبرد. 

درباره تکنولوژی گوگل

تکنولوژى متحول جستجوى گوگل و طراحى اینترفیس مطلوب براى كاربران، گوگل را به عنوان بخش از ماشینهاى جستجوى نسل جدید تبدیل كرده است. فراتر از استفاده از تكنولوژى كلمات كلیدى، گوگل براساس تكنولوژى PageRank نیز پایه گذارى شده، كه این تكنولوژى باعث میشود تا نتایج مهمتر در یك جستجو اولتر دیده شوند 

PageRank یك سنجش معقولى را براى اعتبار صفحات وبى كه بر اساس معادله برابرى 500 میلیون متغییر و بیش از 2 بیلیون شرایط محاسبه شدند را ایفا میكند. PageRank از ساختار لینك عظیم وب به عنوان ابزار سازماندهى استفاده میكند. وجودا، گوگل تفسیر میكند یك لینك را از صفحه A تا صفحه B به عنوان یك vote توسط صفحه A براى صفحه B. دبوسیله این، گوگل تشخیص میدهد توسط vote كه كدام صفحه مهمتر است. همچنین گوگل این صفحات را تجزیه و تحلیل میكند 

مجتمع گوگل، روشهاى جستجوى خودكار انسداد اینترفیس دستى است. برخلاف ماشینهاى جستجوى دیگر، گوگل ساختار بندى شده تا نتایج جستجوى را به بهترین شكل براى تجارت ارایه دهد. یك جستجوى گوگل راهى است براى جستجوى وب سایتى با كیفیت مطلوب و بالا.